Komunitní škola

První polovinu letních prázdnin mohly děti prožít opět na příměstském táboře pořádaném Komunitní školou našeho městysu. Tento ročník nesl název „Letem světem“. Procestovaly se nejrůznější kouty světa, jako jsou například Havajské ostrovy, Grónsko, Řecko, Čína, Karibik, Brazílie a samozřejmě naše matička země Česká republika. Během celého tábora si všichni užili spoustu legrace a dozvěděli se mnoho zajímavých věcí.

V prvním týdnu v pondělí se děti seznamovaly s areálem mateřské školy, jejím okolím a s vedoucími - Radkou, Šárkou, Pavlínou a Klárou. Vyrobily si svůj vlastní cestovní pas, aby mohly pokračovat v poznávání světa. Zahrály si hru na zvířátka, na jména, poskládaly mapu a zaskákaly si skokanskou štafetu. V tento den byla nastavena řádná cestovní pravidla, kterými se musely po celý průběh tábora řídit.

Úterý bylo zaměřeno na Českou republiku. Táborníci si vytvořili společná trička s otisky cestovních motivů v zelených odstínech. Poté navštívili rodinu Pánkových, která chová včely. Děti se včel vůbec nebály, viděly, jak vypadá úl, jak se stáčí med, dokonce ho i ochutnaly. Zaujala je i malá koťata, králíci, slepice a prasata. S Českou republikou se všichni rozloučili soutěžním hravým odpolednem na včelí královnu a včeličky.

Další den nás čekaly Havajské ostrovy. Z míchání koktejlů, výroby havajských věnců a z tance byli všichni nadšení. Po výborném obědě byla pro děti připravena točená zmrzlina.

Mrazivý čtvrtek nás přivedl do Grónska. Kluci a holky si postavili své vlastní iglú z cukrových kostek, zahráli si hru na bílého Eskymáka a naučili se zvyky této populace.

Poslední den v tomto týdnu byl slavnostní díky návštěvě Řecka. Uspořádali jsme si letní olympijské hry se spoustou sportovních disciplín (vrh, hod, skok, běh,…).

Další týden byl zahájen ochranou přírody České republiky. Hned po svačině si všichni oblékli „gumáky“ a vyrazili s  nadšením k Starému rybníku (Horní Heřmanský rybník). Zde postavili zvířecím obyvatelům lesní stavení. Zahráli si hry - ukliďme les, najdi odpadek dle plánku, lesní mikrosvět, vymírání lesa, poslechli si hlasy přírody a dokončili lesní pohádku vlastním koncem.

V úterý se letělo do Číny, zábavná byla nejen čínská honička, ale i chromé kuře,  JAN-KEN-PON, stavění čínské zdi, poznávaní čínského písma a výroba vlastního barevného sushi. Děti se naučily manipulovat s hůlkami, tuto dovednost využily i v dalších soutěžích.

Středa byla ve sportovním duchu. Opět se zopakovaly olympijské hry, ale v jiném podání. Bohužel nám počasí nepřálo, a proto bylo nutné se přemístit do místní tělocvičny. Zde se volilo mezi fotbalem, vybíjenou, gymnastikou a dalším sportovním vyžitím.

Předposlední den byl ve znamení Karibiku. Při této cestě nás přepadli piráti, kteří nás naučili vyrobit si pásku přes oko. Napínavé bylo hledání jejich ukrytého pokladu a manévrování s mincemi. Vyzrát na spícího piráta a změřit síly v pirátském soutěžení nebylo vůbec jednoduché.

Tábor byl zakončen cestou do slunné Brazílie. Program se odehrával ve znamení karnevalu. Malovalo se na obličej, tvořily se hrkačky, zaujal nás život brazilských zvířat, krmení papoušků a hledání ukryté odměny, ke které nás dovedly stopy zvířat. Vše se završilo opékáním buřtů na zahradě školky. 

První týden nám počasí přálo a užívali jsme si krásných letních dní. V druhé polovině tábora přišly bohužel deště, ale zpestřením se stal skákací hrad, který jsme mohly využít v místním sále.

Naše skvělé paní kuchařky Magda Stančuková a Miluše Eliášová pro nás vařily s úsměvem po celý průběh tábora. Děti dostaly pamětní listy a upomínkové předměty.

Poděkování patří všem, kteří se na táboře podíleli – Radce Flídrové, Šárce Závodní, Pavlíně Balcarové, Kláře Slavíkové, Magdě Stančukové, Miluši Eliášové, Lence Vackové, Ivě Kučerové, Jindřišce Balcarové, Lence Volfové, Pavlu Eliášovi, manželům Rensovým, Daně Urbanové, manželům Pánkovým, všem rodičům, kteří nám svěřili své ratolesti a hlavně dětem, které s námi všechny kouty světa procestovaly. Velký dík patří Pardubickému kraji, který nám poskytl dotaci z rozpočtových prostředků v dotačním programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit a společnosti Iveco Czech Republic, a.s., která nám poskytla finanční dar.

Věříme, že jsme všichni společně dokázali připravit nejen zábavné dny plné her a dovádění,

ale také že děti získaly mnoho nových informací a poznaly nové kamarády.

V příštím roce bychom tábor rádi opět uskutečnili a zažili ještě více dobrodružství.

Děti byly skvělé, všechny se skamarádily a vzájemně si pomáhaly.

Fotografie z obou dvou turnusů naleznete na stránkách http://danaurban.rajce.idnes.cz/.

 

Těšíme se na příští rok!

Vedoucí příměstského tábora České Heřmanice