Loading...

Loading...

Zastupitelé městyse Vás zvou na jednání ZM, které se bude konat v úterý 24.4.2018 od 19 hodin v Naší hospůdce v Českých Heřmanicích. Návrh programu: schválení programu, zpráva o činnosti ZM od jednání ze dne 30.10.2017, zpráva předsedy finančního výboru - rozpočet 2018, informace o činnosti Římskokatolické farnosti České Heřmanice, informace hospodáře MS Březina České Heřmanice, představení ideových studií Veřejný prostor centra městyse v Českých Heřmanicích - pracovní název klidové zóny "Heřmanka", různé.

Pojďme společně uklidit České Heřmanice a okolí. Sraz bude v sobotu 7.4.2018 v 9 hod před budovou úřadu městyse. S sebou si vezměte dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv. Po akci bude malé společné občerstvení. Kontaktní osoba: Marie Novotná, tel. 736 629 403.

Loading...

Loading...

Loading...