Dne 26.8. Vás srdečně zveme na tradiční Heřmanské cyklování. Mezi 8 až 10 hodinou se přijďte zaregistrovat na místní fotbalové hřiště a prožít tak příjemnou sobotu projížďkou na kole zakončenou příjemným posezením. Startovné je symbolických 20 Kč. Pak už můžete vyrazit na jednu z pěti tras, které jsme pro Vás připravili.

Můžete si vybrat mezi těmito trasami:

19 km vhodné pro děti - https://mapy.cz/s/1X93Z

39 km - treková kola - https://mapy.cz/s/1XC7F 

56 km - treková kola - https://mapy.cz/s/1X8WR

93 km - treková kola - https://mapy.cz/s/1X8Ti 

96 km - silniční kola - https://mapy.cz/s/1X9lw

 

Zajímavá místa na jednotlivých okruzích společně s odkazy na trasy jsou uvedeny níže.

Po zdolání některé z cest se přijďte občerstvit na místní fotbalové hřiště. Jídlo a pití je zajištěno. Otevřeno bude od 16:00.

 

Těšíme se na Vás Váš TJ SOKOL

 

 

https://mapy.cz/s/1X93Z             19 km skanzen Krňovice

Trasa vhodná pro jízdu s dětmi. Rybník chobot, který svým tvarem připomíná sloní chobot.

 

https://mapy.cz/s/1XC7F             39 km

Nedošín studánka s kapličkou

Arboretum Růžový palouček

Podle pověsti Aloise Jiráska je Růžový palouček místem, kde růže vyrostly ze slz českých bratří před jejich odchodem do exilu. Pověst také praví, že ten, kdo růže vyplení, postihne jej neštěstí. Růžový palouček je kulturní památkou od roku 1989.

Kostel zvěstování páně Knířov

Založen ve 14. stol. jako farní. Obnoven po husitských válkách jako poutní. R 1670 přistavěna zvonice, r. 1727 boční oratoře a sakristie. R. 1837 zvýšena chrámová loď a vztyčena věž. V interiéru barokní oltář z poloviny 18. stol. ze zrušeného sedlckého kláštera. Jeho součástí je empírový svatostánek a milostný obraz Panny Marie Knířovské ze 17. stol.

Regionální muzeum Vysoké Mýto - V Regionálním muzeu jsou kromě krátkodobých výstav otevřeny také dvě stálé expozice. V Kabinetu Militária si může návštěvník prohlédnout 246 sbírkových zbraní, části výzbroje a výstroje a relikvie vojenských jednotek vysokomýtské posádky. Expozice o historii karosářské firmy Sodomka, představuje svoje největší lákadlo a to kompletně renovovaný elegantní kabriolet Aero 50 Dynamik z roku 1940. Kromě mnoha fotografií a doplňujících informací mohou návštěvníci zhlédnout ještě další výrobky slavné karosárny - landauer, mylord, skútr, dětské šlapací autíčko, část skutečného kluzáku Skaut-Standart či limuzínu Tatra 52.

 

https://mapy.cz/s/1X8WR           56 km

                Tvrz Koldín

                Jedná se o renesanční tvrz, kterou najdete v areálu bývalého hospodářského dvora v obci Koldín v Pardubickém kraji. Je to patrová obdélná budova s krátkým bočním přístavkem, vysokou sedlovou střechou, vysokými štíty a fasádou zdobenou sgrafitem. Většina jejích místností je dodnes zaklenuta křížovou klenbou. Tvrz není veřejnosti přístupná.

                Poutní místo Homol

                Zdejší barokní kostel zasvěcený Panně Marii Bolestné byl postaven v letech 1690 – 1696. Jednolodní stavba se štítovým průčelím (natočeným netypicky severním směrem, aby dominoval okolní volné krajině) a hranolovou věží. Vnitřní zařízení je rokokové a pseudoslohové. Největším lákadlem tohoto poutního místa je však unikátní kamenné schodiště o 153 schodech a 16 odpočívadlech. Počet schodů i odpočívadel je dán symbolicky podle počtu Zdrávasů a Otčenášů ve Velkém růženci. Ve střední Evropě je takováto stavba unikátem.  Schodiště i hřbitov jsou veřejnosti volně přístupné, interiér kostela pouze při bohoslužbách.

                Rozhledna Vrbice

                Rozhledna je tvořená dřevěnou konstrukcí s vnitřním točitým ocelovým schodištěm. Nynější stavba nahradila původní z období 2. světové války. Ta postupem času chátrala. Samotná rozhledna je vysoká 29 m, ochoz je výšce 25,5 metru. Vede na ni 118 schodů. Máte odsud kruhový rozhled na Kunětickou horu, Pardubicko, Hradecko, Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník, Kozákov, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou a Andrlův chlum.

                Hrad Podštejn

                Hrad byl založen na konci 13. století a později patřil mezi rozsáhlejší a významější objekty u nás. Do historie a především do literatury vstoupil hrabě Harduval de Chamaré, který dvacet let na hradě usilovně hledal poklad. Neúspěšně. Zato Alois Jirásek našel v jeho příběhu inspiraci k napsání románu a pozdější autoři i filmový námět.  Hrad se nacházel ve špatném technickém stavu. Ve 2. polovině 20. století byl zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. V hradním areálu jsou často pořádány kulturní a společenské akce nebo svatební obřady.

                Zámek Podštejn

                Jádro zámku pochází ze stejnojmenného hradu. Současná podoba je výsledkem úprav z roku 1746, kdy hrabě Jan Ludvík Harbuval-Chamaré nechal zámek přestavět podle vlastního návrhu. Později již nedošlo k zásadním úpravám. Dnes spatříte čtyřkřídlý jednopatrový objekt s mansardovou střechou. Kolem se rozkládá anglický park s růžovou zahradou.  V interiéru vám učaruje mramorový sál s bohatě zdobeným štukovým stropem a kaple Nejsvětější Trojice. Shlédnete interiéry zařízené původním historickým nábytkem a obrazy šlechtických rodů Chamaré a Dobrzenských.  V průběhu roku se vyberte některou z netradičních prohlídek, jako jsou noční, hraná, pohádková nebo vánoční.

                

https://mapy.cz/s/1X8Ti              93 km

                Zámek Horní Jelení

                Zámek byl postaven v letech 1864-66 na místě původní tvrze hraběcím rodem Bubnů. Jde o jednoduchý jednopatrový objekt, který však od začátku sloužil jako sídlo správy panství.

                Socha sv. Huberta

                Socha patrona lovu sv. Huberta.

                Podorlický skanzen

                Během prohlídkové trasy uvidíte nejen samotné stavby, ale i jejich interiér vybavený dobovými exponáty. Tyto exponáty či předměty, jsou plně funkční a mnohé z nich, si můžete sami vyzkoušet. Celoročně se zde konají tematicky zaměřené dny, kdy se v provozu předvádí stroje vázané na dané téma. Jde např. o mlátičky, traktor, povozy tažené koňmi a další. Těšit se můžete na expozici zpracování mléka, mletí a uchování obilí, pečení chleba, pěstování tradičního přadného lnu, ale také na truhlářské, kovářské a tesařské umění, historické nářadí a spoustu dalších.

                Třebechovické muzeum betlémů

                Třebechovické muzeum betlémů je jediným muzeem svého druhu nejen u nás ale i v celé Evropě. Sbírkový fond tvoří přes 400 betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících z tradičních i netradičních betlémářských oblastí. Nejcennějším betlémem je Proboštův mechanický betlém, který je od roku 1999 národní kulturní památkou. Celý byl vyroben před více než 100 lety ze dřeva. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metrů se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů.

                Přírodní rezervace U Houkvice

                Soustava rybníků obklopených rákosinami, mokřady a podmáčeným lesem. Prostředí pro řadu chráněných vodních a vlhkomilých rostlin a živočichů. Z rostlin je to například leknín bělostný, stulík žlutý, violka bahenní, ďáblík bahenní. Z hojných obojživelníků zde žije například skokan zelený, čolek horský a obecný. Z ptáků tady mají hnízda chřástal vodní, pisík obecný, rákosník velký.

                Zámek Borohrádek

                Empírový zámek byl postaven kolem roku 1730 na místě původní tvrze a často měnil své majitele. Sloužil pro jejich občasné pobyty.  Po roce 1945 byl objekt zkonfiskován. Od roku 1958 zde sídlí domov pro seniory.

 

https://mapy.cz/s/1X9lw             96 km silnice

                Zámek Nové Hrady

                Pozoruhodný rokokový zámek bývá označován jako "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". Pochází ze 70. let 18. století, jeho autorem je hrabě Jan Antonín Harbuval de Chamaré. Zámecký park zpestřují sochařská díla, na vrchu nad zámkem můžete navíc nalézt zřiceniny starého hradu.  V areálu zámku, najdete První české muzeum cyklistiky, zámeckou restauraci a vinárnu a zámecké stáje. Pořádají se zde svatební obřady a hostiny, koncerty, přednášky a recepce.

                Muzeum dýmek Proseč

                Muzeum s expozicí dýmek se nachází na náměstí v Proseči, která byla v minulosti centrem dýmkářství v Čechách. Mimo to zde návštěvníci uvidí výstavu dobového oblečení, nádobí, keramiky a nábytku.

                Rozhledna Terezka

                Rozhledna je z trojice dřevo-ocelových rozhleden (Borůvka, Toulovcova) druhou v pořadí a je z nich nejvyšší. Hlavní vyhlídkový ochoz je umístěn ve výšce 25 metrů. Máte odsud výhled na Hlinsko, Chvaletice, Svratouch, Žďárské vrchy, Poličku, Moravskou Třebovou, Toulovcovu rozhlednu, Budislav, Litomyšlsko, Jeseníky, Krkonoše, Chrudim, Pardubice a Kunětickou horu. Za nepříznivého počasí je rozhledna uzavřena

                Osmiboká roubená stodola Pustá Rybná

                Stodola sloužila jako první shromaždiště tolerovaných církevníků a místem vysluhování svaté večeře páně pod obojím způsobem. V současnosti v objektu naleznete expozici zemědělských strojů.

                Milovský rybník

                Japonská zahrada Sněžné

                Japonskou kamennou zahradu ve Sněžném už řadu let buduje u svého domu jeho majitel. Zahrada je tvořena v duchu budhistických a šintoistických tradic a obsahuje všechny náležitosti.  Součástí zahrady je prodejní výstava bonsají, bonsajových misek a keramiky.

                Městské opevnění Polička

                Kamenné hradby Poličky patří mezi nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě a jsou proto přesdívané české Carcassonne. Současná podoba hradeb vznikla během 2. poloviny 14. století. Hradba v délce přes 1200 m je vysoká 10 m a doplňuje ji 19 půlválcových bašt. Původně byla součástí opevnění i předsunutá parkánová zeď a asi 14 m široký vodní příkop. Do města se vstupovalo čtyřmi branami, které však byly během 19. století rozebrány. Z původních průchodů je zachována pouze fortna v Komenského ulici. Od roku 1973 procházejí hradby postupnou obnovou.

                Kostel sv. Jakuba Polička

                O poličském farním kostele jsou zmínky již z roku 1321. Po velkém požáru města v roce 1845 se začalo se stavbou toho současného trojlodního novogotického. Dokončen byl 30. července 1865. Na 36 m vysokou věž vede 192 schodů a je v ní umístěn i nejstarší poličský zvon, Medián z roku 1511. V bytě věžného se 8. prosince 1890 narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Jedna z místností je upravena jako jeho rodná světnička a zpřístupněna v doprovodu průvodce.

                Regionální muzeum vesnice Dolní Újezd

                Muzeum v Dolním Újezdě představuje zaniklou podobu venkova a snaží se oživit jeho obraz. Část expozice zachycuje průřez historickými doklady z přelomu 18. a 19. století. Dále jsou vystaveny historické exponáty z 19. a 20. století až po vznik Československa. K vidění je černá kuchyně, expozice vesnických řemesel a zemědělství.

                A mnoho dalšího ve městě Litomyšl

 

 

SDH České Heřmanice má letos opět po mnoha letech družstvo dětí, a to mladších i starších. Vedoucí mládeže se podílejí na jejich tréninku a od letošního ledna už mají za sebou mnoho soutěží. Děti se při tréninku seznámí s veškerou hasičskou technikou, naučí se ji používat a procvičí si požární prevenci. Mohou se také zúčastnit například hasičského tábora. Každý nový člen je vítán do party a za případné další zájemce budeme velice rádi.

Kontakt: Helena Domlátilová, tel. 603 376 194

 

 

 Jaroslav Marcal ml.

 

Zemědělské družstvo Sloupnice zahájilo na bramborárně ve Sloupnici prodej raných Sloupenských brambor za cenu 10 Kč/kg. Dále nabízí pro chovatele drobného zvířectva krmné brambory za 2 Kč/kg. Prodej probíhá na bramborárně ve Sloupnici každý pracovní den od 7 – 12 a od 12:30 – 15 hodin. Bližší informace na telefonu 465 549 127 nebo 723 255 449.

 

V červenci a srpnu bude místní lidová knihovna otevřena každé pondělí od 16 do 18 hod.

Připravili jsme pro Vás novou možnost jak se zapojit do dění a to za pomocí "ANKETY". Možnost hlasovat mají jen PŘIHLÁŠENÍ uživatelé. Pokud nevidíte žádnou anketu pravděpodobně nemáte ještě vytvořen účet nebo nejste přihlášen.

Přihlášení uživatele - Chci hlasovat, účet již mám, ale nejsem přihlášen.

Registrace uživatele - Chci hlasovat, učet ještě nemám vytvořen.

Anketa - Přednáška o cestě kolem světa na kole 

  • 34 zemí
  • Najeto téměř 70 000 km
  • První Češka na kole kolem světa
  • Na kole VŠEMI kontinenty
  • První české cyklokilometry v Antarktidě
  • Dobytí nejjižnějších bodů všech tří obydlených jižních kontinentů - Austrálie, Jižní Ameriky, Afriky
  • První český přejezd Austrálie ze západu na východ
  • První české cyklokilometry v Grónsku
  • http://www.luciemichal.cz/, záložka expedice, 2002-2005 všemi kontinenty  (http://www.luciemichal.cz/cvk/index.htm)