Zemědělské družstvo Sloupnice zahájilo na bramborárně ve Sloupnici prodej raných Sloupenských brambor za cenu 10 Kč/kg. Dále nabízí pro chovatele drobného zvířectva krmné brambory za 2 Kč/kg. Prodej probíhá na bramborárně ve Sloupnici každý pracovní den od 7 – 12 a od 12:30 – 15 hodin. Bližší informace na telefonu 465 549 127 nebo 723 255 449.