SDH České Heřmanice má letos opět po mnoha letech družstvo dětí, a to mladších i starších. Vedoucí mládeže se podílejí na jejich tréninku a od letošního ledna už mají za sebou mnoho soutěží. Děti se při tréninku seznámí s veškerou hasičskou technikou, naučí se ji používat a procvičí si požární prevenci. Mohou se také zúčastnit například hasičského tábora. Každý nový člen je vítán do party a za případné další zájemce budeme velice rádi.

Kontakt: Helena Domlátilová, tel. 603 376 194

 

 Jaroslav Marcal ml.