Městys České Heřmanice pro Vás připravil ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy mobilní sběr odpadu ve středu 30. května 2018, při kterém budete moci odevzdat odpady.

Přehled stanovišť: Chotěšiny - u hasičské zbrojnice 16.00-16.10

                           České Heřmanice - úřad městyse 16.15-16.25

                           Borová - před Plašilovými 16.30-16.40

                           Netřeby - u hasičské zbrojnice 16.45-16.55

Druhy přebíraných odpadů: baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, vyřazené televizory a lednice, osobní pneumatiky bez disků.