ČEZ Distribuce oznamuje plánované přerušené dodávky elektřiny 2.4.2019 v Českých Heřmanicích v době 7.45 - 15.45 hod. Přerušení se týká níže uvedených čísel popisných a čísel pozemků:

České Heřmanice

126 ,  127 ,  128 ,  131 ,  136 ,  138 ,  139 ,  parc.č. 346/21 parc.č. 354/28 parc.č. 354/54 parc.č. 393/12 parc.č. 393/13 parc.č. 393/15 parc.č. 393/16 parc.č. 393/17 parc.č. 393/19 parc.č. 393/22