CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ

Místní lidové knihovny v Ceských Heřmanicích  

Knihovna poskytuje tyto služby:

 • Výpůjční služba - knihovna půjčuje čtenářům knihy z vlastního i výměnného fondu.
 • Meziknihovní výpůjční služba - knihovna zprostředkovává výpůjčky z jiných knihoven
 • Přístup k veřejnému internetu

Výpůjční poplatek na rok:

 • čtenář do 15 let.............10,-Kč
 • studenti a důchodci........20,-Kč
 • ostatní..........................25,-Kč

Úhrada za upomínku:

 1. upomínka.......................10,-Kč
 2. upomínka.......................15,-Kč
 3. upomínka.......................20,-Kč 

Úhrada za poškození obalu 5,-- Kč

Tisk A4:

 1. Černobílé - 1list...............1,50Kč
 2. Černobílé - oboustranně...2,-Kč
 3. Barevně - list..................4,50Kč
 4. Barevně - oboustranně.....8,-Kč