TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Zpráva z jednání výkonného výboru TJ Sokol České Heřmanice, z.s. ze dne 11.4.2017

 

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni: Pražáková Lucie

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Dětský den
 3. Fotbal
 4. Provozní řád tělocvičny
 5. Jarní výlet Českomoravskou vysočinou
 6. Různé
 7. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro:           8

Proti:         0

Zdržel se:  0

Předložený program byl schválen.

 

2. Dětský den

Dětský den se bude konat 10.6.2017 od 14 hodin na místním fotbalovém hřišti.

Je objednán nafukovací skákací hrad.

Další program: nafukovací balonky, bublinkování, poník, zmrzlina, vzduchovky, balonky na zvířátka, odměny pro děti, lovení limonád, buřty z udírny, soutěže koláče od Vaška, běh na gumě, plakát na DD – vytvořit na příštím jednání VV.

 

3. Fotbal

Byl předložen požadavek na nákup 5 ks balonů (cca 1 750,- Kč) a 4 ks dresů (cca 3 000,- Kč) pro malé fotbalisty.

Pro:            8

Proti:         0

Zdržel se:  0

Schváleno zakoupení 5 ks balonů a 4 ks dresů pro malé fotbalisty.

 

Z vodovodních trubek budou svépomocí vyrobeny branky na přeskok (fotbalová pomůcka).

Dále byl předložen požadavek na nákup fotbalové pomůcky TEAM-MATE (tréninková pomůcka nejen pro malé fotbalisty – speciálně navržený trenažér, který vždy vrátí přihrávku) ve výši cca 6 500,- Kč. Výkonný výbor nejdříve zjistí, zda nelze využít slevu přes FAČR a zjistí další informace o této fotbalové pomůcce do příštího jednání výkonného výboru.

Světelná výsledková tabule se musí přesunout z rohu hřiště (úhlopříčkou od kabin) na jiné místo z důvodu odlesku slunečních paprsků. Na zkoušku bude dáno k pískovišti.

Pískoviště – síť k pískovišti je objednaná. Písek bude zakoupen až po nainstalování ochranné sítě. Je potřeba zajistit plachtu na zakrytí pískoviště + gumicuk. K. Šimek zjistí informace o bezpečnostním koberci okolo pískoviště.

Články o fotbalových zápasech budou doplněny na internet.

 

4. Provozní řád tělocvičny

K. Šimkem byl vypracován nový provozní řád tělocvičny (původní byl velice zastaralý a již neodpovídal současné době). M. Sobel zašle provozní řád zastupitelstvu městyse a ředitelce ZŠ k dalšímu vyjádření a doplnění.

 

5. Jarní výlet Českomoravskou vysočinou

TJ Sokol Sedliště společně s TJ Sokol České Heřmanice pořádají v sobotu 22. dubna 2017 „Jarní  pochod Českomoravskou vysočinou“. Odjezd autobusu bude  z náměstí v 9.00 hod. do Blatin. Následovat bude pěší túra: Dráteničky - Malinská skála - Devět skal - Křižánky - Čtyři palice – Milovy, celkem 17,5  km, trasu lze zkrátit na 14 km vynecháním výstupu na Čtyři palice. Z důvodu zajišťování autobusu je potřeba znát přibližný počet zájemců. Zájemci se budou hlásit u J. Balcara nejpozději do 16. dubna.

 

6. Různé

Hasičská soutěž 20.5.2017 – žádost o zapůjčení kiosku a fotbalového hřiště.

Rolety na okna kiosku a kabin – budou nainstalovány ve čtvrtek.

Platby za zapůjčení hřiště CVA (děti fotbalisti + děti cvíčo) nebudou placeny jednotlivě v hotovosti, ale bude vystavována hromadná faktura.

 

7. Diskuse

Karel Šimek

 • Informace o diskusi z veřejného zastupitelstva městyse o osvětlení CVA. Mohla by být vytvořena diskuse na internetu k tomuto tématu. M. Sobel navštíví příští jednání zastupitelstva městyse, kde by rád projednal  osvětlení CVA a sociální zařízení u CVA.
 • Návrh na zakoupení tenisových raket, které by se zapůjčovaly zájemcům. Předseda vyzval přítomné k hlasování o nákupu tenisových raket.

Pro:           1

Proti:         6

Zdržel se:  1

Tenisové rakety k zapůjčení nebudou zakoupeny.

 

Jindřiška Balcarová

 • Informace o stavu hotovosti a stavu běžného účtu.
 • Informace o zisku z fotbalového plesu.

 

Miloš Sobel

 • Kasa EET je již nainstalována v kiosku. Zatím nefunguje skladový program. Bude vyřešeno v průběhu roku. Dosud má přístup M. Sobel a I. Součková (manažer), P. Říha (prodavač). Instruktáž pro ostatní členy VV bude na dalším jednání výkonného výboru. Na obsluhu EET je potřeba obsadit fotbalová utkání malých fotbalistů.

 

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 9.5.2017 v 19 hodin na fotbalovém hřišti.