TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni:

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Dětský den
 3. CVA a další
 4. Přepis pozemků
 5. Sraz rodáků v Chotěšinách
 6. Tělocvična
 7. Různé
 8. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Dětský den

Dětský den se bude konat v sobotu 10.6.2017 od 14 hodin na místním fotbalovém hřišti. Sraz členů výkonného výboru a pomáhajících členů TJ Sokol je v 13:00 tamtéž.

Program: skákací hrad, soutěže (Katka a Tereza), dětská diskotéka, nafukovací balonky (cena 20,- Kč), megabubliny, modelování balonků (zdarma), malování na obličej (cena cca 45,- Kč, TJ Sokol přispěje 10,-Kč/1 dítě), vzduchovky, lovení limonád, buřty z udírny, párky v rohlíku, koláče od Vaška, zmrzlina, odměny.

Zajistit: kiosek (I. Součková, J. Balcar, T. Pánek), vzduchovky, terče, deky ke vzduchovkám, hračky na pískoviště, kompresor, 3 lavory (na megabubliny), lístečky na párky. Vyhlášení rozhlasem a rozeslání SMS je zajištěno.

 

3. CVA

Na minulém jednání seznámil M. Sobel členy výkonného výboru (dále jen VV) o jednání na zastupitelstvu městyse. Mezi jiným byla projednána možnost zakoupení sociální buňky (WC, umyvadla, sprchy, šatna) na hřiště CVA. M. Sobel představil VV na internetu bazarovou sociální buňku (cca za 65 tis.). VV bude ještě hledat další nabídky, které budou následně předloženy zastupitelstvu městyse. M. Sobel dále poptal TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. o pronájem mobilní WC toalety, která by byla u hřiště CVA. Měsíční pronájem je ve výši cca 2 tis. Výkonný výbor se rozhodl touto možností dále nezabývat. J. Balcarová oznámila, že dne 7. 6. bude nainstalován vodovodní kohoutek do dvora MŠ (samostatný vodoměr bude v budově MŠ).

 

4. Přepis pozemků

TJ Sokol je vlastníky pozemků 71/7, 71/9, 780/2, 1326/11 a 1326/14 na LV 101 v katastrálním území 622567 České Heřmanice. Bohužel na listu vlastnictví je uveden název "ČSTV TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE", který už je spoustu let neplatný a měl být minimálně před 10-15 lety změněn. Česká unie sportu nám nedokáže poradit (e-mailová odpověď viz minulé jednání). L. Kučera předal tyto informace Katastrálnímu úřadu. Nyní čekáme na vyjádření, jak postupovat dále.

 

5. Sraz rodáků v Chotěšinách

M. Sobel informoval členy výkonného výboru o Srazu rodáků v Chotěšinách dne 17. 6. Zastupitelstvo městyse požádalo TJ Sokol o zapůjčení stanu, 2 ks slunečníků Bernard, stolů a laviček. Je potřeba ještě tento týden zakoupit 8 ks betonových dlaždic na zatížení slunečníků (slunečník Staropramen a 4 ks betonových dlaždic si Staropramen odveze tento čtvrtek v dopoledních hodinách). Stan v Chotěšinách se bude stavět v sobotu v dopoledních hodinách (čas bude upřesněn).

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schvaluje zapůjčení stanu, 2 ks slunečníků Bernard, stolů a laviček zdarma na Sraz rodáků v Chotěšinách.

 

6. Tělocvična

Sítě do oken v tělocvičně jsou potrhané. Na jednání zastupitelstva městyse byla projednána možnost otvíracích (např. kovových) rámech na sítě. Zastupitelstvo městyse pověřilo J. Balcarovou jednat s O. Pánkem a zjistit, zda je proveditelná varianta otvíracích rámů. J. Balcarová seznámila členy VV o schůzce s O. Pánkem v tělocvičně. Stávající sítě jsou přidělány háčky do dřevěného rámu okolo oken, ve spodní části sítě jsou sítě přidělány háčky do obložení. O. Pánek nedoporučuje otvírací rámy. Nové rámy by musely nahradit stávající dřevěné (nutné stavební opravy) nebo by musely být přidělané na stávajících dřevěných rámech (bude vystupovat více do prostoru). O. Pánek doporučil zakoupit nové sítě od společnosti Kv.Řezáč, s.r.o., která se specializuje na výrobu sítí. Dále doporučuje, aby síť ve spodní části u obložení měla gumu (z důvodu lepšího otvírání oken).

K zaslanému „Provoznímu řádu tělocvičny“ se dosud ředitelky ZŠ a  MŠ nevyjádřily. M. Sobel zjistí, zda mají nějaké připomínky k řádu. Pokud připomínky nebudou, řád bude moci být opětovně projednán na zastupitelstvu městyse.

Klíče do tělocvičny – J. Balcarová byla zastupitelstvem městyse pověřena nechat vyrobit 3 klíče do tělocvičny. Jeden klíč byl předán (cvičení ženy) a dva klíče byly odevzdány na úřad městyse. Na příštím jednání výkonného výboru je potřeba zaktualizovat seznam klíčů.

Vybavení v tělocvičně – J. Balcarová seznámila členy s informacemi z jednání zastupitelstva městyse. TJ Sokol může dát do chodby tělocvičny poličky na poháry a pověsit diplomy a fotografie na zdi v chodbě. Dále byly zakoupeny nové sprchové závěsy do sprch v tělocvičně. Oprava šprusle na ribstoly probíhá.

 

7. Různé

Návštěvní řád fotbalového stadionu – M. Sobel informoval o potřebě zpracování návštěvního řádu na fotbalové hřiště. Výkonnému výboru byl předložen vzor řádu, který je potřeba uzpůsobit našim podmínkám. Je tedy potřeba vypracovat „Návštěvní řád“, aby byl schválen do nové fotbalové sezony.

Anketa na webových stránkách – na webových stránkách www.ceskehermanice.cz je spuštěna anketa „Přednáška o cestě kolem světa na kole“. Mátě zájem o tuto přednášku? Zaregistrujte se a hlasujte!

 

8. Diskuse

Karel Šimek

 • Poděkoval J. Balcarové za včasné ukládání zápisů z jednání výkonného výboru na webové stránky.
 • Informoval o zprovozněné anketě „Přednáška o cestě kolem světa na kole“.
 • Informoval o uzávěrce Heřmánku, která je posunuta na neděli 11. 6. Je potřeba zaslat informace a fota z Dětského dne (zajistí K. Machová).
 • Informoval o potřebě dalšího (třetího) trenéra dětí. Příští fotbalová sezona dětí je pro ročníky 2005 - 2010.
 • Informoval o výhře dětí v posledním zápase fotbalu a prosí o nákup odměn k ukončení sezony pro děti za odehrané fotbalové zápasy. VV souhlasí s nákupem odměn do výše 1.000,- Kč.

Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schvaluje nákup odměn k ukončení fotbalové sezony dětí do výše 1.000,- Kč.

              

Lucie Pražáková

 • Žádá o úklid (položení) fotbalových branek po každém fotbalovém tréninku a každém fotbalovém zápasu dětí. Stojící branky by mohly někoho zranit. VV pověřil K. Šimka k vyřízení této žádosti trenérům a fotbalistům.

 

Libor Kučera

 • Žádá, zda by bylo možné zapůjčit váhu na pouť 22. 7. do kiosku (u klobás) od hasičů. Váha již dle váhy počítá výslednou cenu.

 

Radek Roubínek

 • Upozornil na plechovou bednu na hračky, která je umístěna mezi horolezeckou stěnou a zdí dvora MŠ. Hrany bedny jsou velice ostré a hrozí nebezpečí pořezání. Víko bedny je těžké a v případě pádu může dojít k dalším zraněním.

 

Roman Kučera

 • Informoval o opravě čerpadla, která bude ve výši cca 1.500,-.
 • Informoval, že na příští fotbalovou sezonu budou přihlášeny dvě soutěže (děti a muži).
 • Informoval o potřebě vypracování rozpisu zápasů na příští fotbalovou sezonu. Bylo by vhodné, aby zápasy dětí a zápasy dospělých byly v jeden den.
 • Sdělil, že je potřeba hledat jiné místo na hasičskou nádrž na vodu, kterou využívají malí hasiči (Plamen) ke svým tréninkům. Tréninky mají probíhat celé léto, protože hasiči soutěží v hasičské lize. Nádrž ničí trávník. L. Pražáková poptá plochu za hřištěm CVA.

 

Jiří Balcar

 • Upozornil na potřebu opravy žlábku před kioskem na hřišti. Je potřeba zjistit cenové nabídky.

 

Jindřiška Balcarová

 • Poděkovala J. Balcarovi za instalaci nových reproduktorů na fotbalovém hřišti. Další členové VV se k poděkování přidali.
 • Informovala, že pan Pokorný z Pasohlávek velice děkuje za zaslání 2 ks placek TJ Sokol ke sběratelským účelům.
 • Informovala o uložení Výsledovky a Rozvahy za rok 2016 do systému ČUS (Česká unie sportu).

 

Konec jednání výkonného výboru v 21:35 hodin.

 

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 11.7.2017 v 19:15 hodin v salonku pohostinství.