TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kučera Libor, Kučera Roman, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni: Machová Kateřina

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Cyklování
 3. Výlet Dolní Morava
 4. Tělocvična
 5. Různé
 6. Diskuse

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Cyklování

Cyklování se uskuteční v sobotu 26. 8. 2017. Návrhy na trasy – 20 km, 40 km, 60 km (100 km). Start a cíl na fotbalovém hřišti. Kiosek bude otevřen od 16:00 hodin. Je potřeba sehnat obsluhu. K zakousnutí budou klobásy (zajistí Libor).

 

3. Výlet Dolní Morava

Výlet na Dolní Moravu se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017, odjezd autobusu z Českých Heřmanice cca v 7:30 (bude upřesněno), návrat ve večerních hodinách. Člen Sokola zaplatí za výlet 50,- Kč, nečlen 100,- Kč, dítě do 15 let zdarma. Je potřeba zajistit autobus, plakáty, vybrat trasy, dát plakát na webové stránky, …

 

4. Tělocvična

Sítě do oken v tělocvičně jsou potrhané. Dosud nejsou zajištěny nové. Nabídky zajistí J. Balcarová.

K zaslanému „Provoznímu řádu tělocvičny“ se dosud ředitelky ZŠ a MŠ nevyjádřily. M. Sobel předá vypracovaný provozní řád zastupitelstvu městyse České Heřmanice ke schválení.

Inventura majetku TJ Sokol v tělocvičně bude provedena do konce října.

 

5. Různé

Přepis pozemků – k dnešnímu dni nejsou nové informace.

Kontejnery na hřiště CVA – řeší se.

 

6. Diskuse

Miloš Sobel

 • Fotbal děti – pokračují v Českých Heřmanicích.
 • Dát na webové stránky fotografie z dětského dne.       

Karel Šimek

 • Zajistit dlážky ke slunečníku.
 • Vypracovat podzimní rozpis do tělocvičny.

Roman Kučera

 • Informoval o brigádě – posekání hřiště, úklid.
 • Zakoupena plachta na pískoviště.
 • Novým trenérem fotbalistů se stává Richard Najman.
 • Podzimní fotbalová sezona je zajištěna.
 • Fotbalisté Sloupnice budou po dobu prázdnin v pondělí a čtvrtek trénovat na fotbalovém hřišti v Českých Heřmanicích. Zaplatí za energii a vodu. Dále vyčesají hřiště.

 

Konec jednání výkonného výboru v 21:15 hodin.

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 15.8.2017 v 19:15 hodin v salonku pohostinství.