TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Kučera Libor, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni: Balcarová Jindřiška, Kučera Roman

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Rozpis cvičení do tělocvičny
 3. Cyklování
 4. Výlet Dolní Morava
 5. Různé
 6. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Rozpis cvičení do tělocvičny

Miloš Sobel vypracoval rozpis cvičení v tělocvičně. Je potřeba zkontrolovat s jednotlivými oddíly a následně vyvěsit v tělocvičně a na internetových stránkách.

 

3. Cyklování

Cyklování se uskuteční v sobotu 26. 8. 2017. Trasy – 19 km (vhodné pro děti), 39 km, 56 km, 93 km (treková kola) a 96 km (silniční kola). Registrace od 8 hodin do 10 hodin na místním fotbalovém hřišti. Cíl tamtéž. Kiosek bude otevřen od 16:00 hodin (obsluha Sobel M., Balcar J.). Jídlo a pití zajištěno. K zakousnutí budou klobásy a párky v rohlíku.

 

4. Výlet Dolní Morava

Výlet na Dolní Moravu se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017, odjezd autobusu z Českých Heřmanic v 8:00, návrat ve večerních hodinách. Člen Sokola zaplatí za výlet 50,- Kč, nečlen 100,- Kč, dítě do 15 let zdarma.

 

5. Různé

Přepis pozemků – k dnešnímu dni nejsou nové informace.

Kontejnery na hřiště CVA – řeší se.

Dotace z Pardubického kraje na rok 2018 – ANO/NE, na co? Bude projednáno na příštím jednání výkonného výboru.

Volby do zastupitelstva.

 

6. Diskuse

Miloš Sobel

 • Přednáška o cestě kolem světa na kole – M. Sobel zajistí na leden – únor 2018.          

Karel Šimek

 • Vrátit zpět na hřiště plakáty sponzorů na podzimní fotbalovou sezónu.

Radoslav Roubínek

 • Tenisová liga – výsledky napsat na internetové stránky.

Jiří Balcar

 • Voda na fotbalovém hřišti – zajistit co nejdříve poklop proti otevření nepovolaných osob.
 • Brigáda na opravu laviček na fotbalovém hřišti – 28.8.2017.

Libor Kučera

 • Budou dány zámky na šuplíky s alkoholem v kiosku.

 

Konec jednání výkonného výboru ve 20:45 hodin.

 

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 12.9.2017 v 19:15 hodin v salonku pohostinství.