TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni: Balcarová Jindřiška, Machová Kateřina, Pražáková Lucie

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Zpráva hospodáře
 3. Fotbal
 4. Rozpis cvičení do tělocvičny 2017 - 2018
 5. Návštěvní řád – fotbalový stadion
 6. Provozní řád tělocvičny
 7. Plán akcí na rok 2018
 8. Plán prací na rok 2018
 9. Plavecký bazén (listopad), zimní stadion (prosinec)
 10. Různé
 11. Diskuze

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Zpráva hospodáře

Jiří Balcar přednesl zprávu o hospodaření TJ Sokol k 30.9.2017, kterou  připravila Jindřiška Balcarová.

 

3. Fotbal

Soutěž mladších žáků byla ukončena pro nedostatek hráčů. Výkonný výbor projednal možnost uspořádat na jaře 2018 nábor hráčů do mladších kategorií.

 

4. Rozpis cvičení do tělocvičny 2017 - 2018

Předseda Miloš Sobel přečetl nově vypracovaný rozpis cvičení do tělocvičny 2017-2018. Nikdo ze členů VV neměl k rozpisu připomínky. Rozpis cvičení bude vyvěšen v tělocvičně a na webových stránkách. Předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení rozpisu cvičení do tělocvičny.

Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

Rozpis do tělocvičny byl schválen.

 

5. Návštěvní řád – fotbalový stadion

Předseda Miloš Sobel Informoval o potřebě vypracování nového návštěvního řádu fotbalového stadionu, který musí být vyvěšen na viditelném místě na fotbalovém hřišti. Návrh nového návštěvní řádu vypracuje místopředseda Karel Šimek.

 

6. Provozní řád tělocvičny

Návrh provozní řádu tělocvičny byl bez připomínek městysem, základní školou a mateřskou školou schválen. Provozní řád bude vyvěšen v tělocvičně.

 

7. Plán akcí na rok 2018 - návrhy

Ples (Diskoples) – zatím nejisté, upřesňuje se možnost konání

Valná hromada TJ Sokol 16.3.2018

Přednáška O cestě kolem světa na kole – termín bude upřesněn

Přednáška Nordic Walking (březen – duben)

Pálení čarodějnic 30.4.2018

Výlet (duben – květen nebo září)

Dětský den – termín bude upřesněn

Pouťový turnaj – termín bude upřesněn

Cyklování – termín bude upřesněn

Letní tenisová liga 1.9.2018

Lampionový průvod 11.11.2018

Pinec-cup  8.12.2018

Plavecký bazén (listopad)

Bruslení (prosinec)

 

8. Plán prací na rok 2018 - návrhy

Oprava laviček a stolů

Nový žlábek u kabin – poptá M. Sobel

Uzavření poklopu na vodu – poptá J. Balcar

 

9. Plavecký bazén (listopad), zimní stadion (prosinec)

Účast členů TJ Sokol v plaveckém bazénu byla v roce 2017 nízká. Ti členové, kteří bazén navštívili, si ale tuto akci velice pochvalovali. Proto bude tato akce i v roce 2018.

Zimní stadion opět navštívíme společně s TJ Sokol Sedliště – zajistí J. Balcar.

 

10. Různé

Přepis pozemků – k dnešnímu dni nejsou nové informace.

Provedena kontrola a soupis nářadí v tělocvičně (K. Šimek, K. Machová).

Výkonný výbor se shodl, že nebudeme žádat o Dotaci z Pardubického kraje na rok 2018.

 

11. Diskuse

Miloš Sobel

 • Málo informací na internetových stránkách z akcí TJ Sokol. Nutnost školení o ukládání informací na webové stránky pro další členy TJ Sokol.   

Jiří Balcar

 • Zřídit archiv fotografií na Rajce.cz (zajistí K. Šimek).

Karel Šimek

 • Parkování u hřiště – problém.

 

Konec jednání výkonného výboru ve 21:45 hodin.

 

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 7.11.2017 v 19:15 hodin v salonku pohostinství.