TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni: Balcarová Jindřiška

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Návrh rozpočtu na rok 2018
 3. Plán akcí na rok 2018 – upřesnění termínů
 4. Plán prací na rok 2018 - doplnění
 5. Svatomartinský průvod
 6. Různé
 7. Diskuze

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2018

Výkonný výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2018. Do příští schůze výkonného výboru je potřeba zjistit požadavky jednotlivých oddílů.

 

3. Plán akcí na rok 2018

Předseda Miloš Sobel navrhl termíny akcí, které byly potřeba doplnit z říjnového jednání výkonného výboru:

Přednáška O cestě kolem světa na kole -  12.1.2018

Ples (Diskoples) – 3.3.2018

Přednáška Nordic Walking  - 13.3.2018

Valná hromada TJ Sokol - 16.3.2018

Pálení čarodějnic - 30.4.2018

Výlet (květen nebo září)

Dětský den – 9.6.2018

Pouťový turnaj – 30.7.2018

Cyklování – 25.8.2018

Letní tenisová liga - 1.9.2018

Lampionový průvod - 11.11.2018

Pinec-cup – 8.12.2018

Plavecký bazén (listopad)

Bruslení (prosinec)

 

4. Plán prací na rok 2018

Oddíl Fotbalu navrhnul zahrnout do plánu akcí kácení bříz z důvodu velkého nepořádku, který způsobují na fotbalovém hřišti. Po diskusi předseda M. Sobel vyzval přítomné k hlasování o kácení bříz na fotbalovém hřišti.

Pro - 0, proti - 8, zdržel se - 0

VV neschválil pokácení bříz na fotbalovém hřišti.

 

5. Svatomartinský průvod

Komunitní škola ve spolupráci s TJ Sokol pořádá Svatomartinský průvod dne 11.11.2017 od 17 hodin. Pro průvod je potřeba zajistit otevření kabiny rozhodčích. Dále je potřeba zajistit doprovod osob v reflexních vestách na veřejné komunikaci (osoby osloví R. Kučera).

Komunitní škola připravuje pro tento večer překvapení. Bude zapůjčen kostým Svatého Martina z půjčovny za 600,- Kč. Polovinu částky bude hradit TJ Sokol, druhou polovinu uhradí Komunitní škola. Předseda M. Sobel vyzval přítomné k hlasování o zapůjčení kostýmu Svatého Martina ve výši 600,- Kč, kdy TJ Sokol uhradí ½ z částky, tj. 300,- Kč.

Pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0

VV schválil zapůjčení kostýmu Svatého Martina za úhradu 300,- Kč.

 

6. Různé

Revize elektrospotřebičů v kiosku – zjistit, jaká je naše povinnost. Zjistit cenu za případné revize.

Sociální zázemí u hřiště CVA - poptat varianty na sanitární buňku (WC, sprchy, šatna).  Cenový návrh předložit na jednání zastupitelstva městyse.

Přednáška O cestě kolem světa na kole -  12.1.2018. VV se shodl na dobrovolném vstupném.

Přednáška Nordic Walking  - 13.3.2018 od 17 hodin.

Plavecký bazén – ve Vysokém Mýtě probíhá rekonstrukce. M. Sobel poptá cenu a datum návštěvy plaveckého bazénu v Litomyšli.

Sítě do oken v tělocvičně – městysem zakoupeny nové (původní potrhané). Instalaci nových sítí provedl J. Balcar.

Šprusle do rybstolí – přes několik urgencí na zastupitelstvu městyse stále chybí jedno šprusle v rybstoli. Novou šprusli zajistí L. Kučera.

 

7. Diskuse

Miloš Sobel

 • Možnost další přednášky p. Mišáka o cestování. Zajistit dotaz na internetových stránkách ANO/NE?
 • Potřeba zakoupit křovinořez. Zjistit cenu do rozpočtu na příští rok.

Kateřina Machová

 • Zakoupena nová lékárnička do tělocvičny. Z důvodu malého počtu dětí (3 děti) je cvičení dětí zatím přerušeno.

Lucie Pražáková

 • Ukončení roku pro VV bude 12.12.2017 již od 18:30 hodin.

Karel Šimek

 • Zřízen účet pro ukládání fotografií na rajce.net
 • 11.2017 od 18 hodin proběhne pro členy VV školení o tvoření a ukládání dokumentů na webové stránky. Lektorem bude  L. Hlávka.

Jiří Balcar

 • Zajištění poklopu na šachtu s vodoměrem není lehká záležitost. Zkusit oslovit L. Jirsáka a J. Kafku.
 • Potřeba přidělat lépe plakát FORTECH na hřišti. Velkým větrem se utrhla některá přichycení.

Roman Kučera

 • Fotbalové hřiště je zazimováno.
 • Traktorová sekačka na trávu je potřeba dát do servisu a zjistit případné opravy.

Libor Kučera

 • Podle informací z Katastru nemovitostí nebude přepis pozemků vůbec lehký (na listu vlastnictví je uveden název "ČSTV TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE", který už je spoustu let neplatný). Během listopadu budou další informace.

 

Konec jednání výkonného výboru ve 21:02 hodin.

 

Příští jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 12.12.2017 v 18:30 hodin v salonku pohostinství.