TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Přítomni: Balcar Jiří, Balcarová Jindřiška, Kučera Libor, Kučera Roman, Machová Kateřina, Pražáková Lucie, Roubínek Radoslav, Sobel Miloš, Šimek Karel

Omluveni:

 

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Informace předsedy
 3. Sportovní areál
 4. Pouťový turnaj
 5. Turistický výlet
 6. Diskuse

 

1. Byl předložen a přečten předsedou Milošem Sobelem program jednání výkonného výboru:

Předseda TJ Sokol vyzval členy k doplnění programu. Nikdo ze členů nedal návrh na doplnění programu. Poté předseda vyzval přítomné k hlasování o schválení předloženého programu jednání výkonného výboru TJ Sokol.

Pro – 9, proti - 0, zdržel se - 0

Předložený program byl schválen.

 

2. Informace předsedy

Předseda informoval VV o jednání s právníkem ohledně pozemků na fotbalovém hřišti.

 

3. Sportovní areál

Předseda informoval o provedené opravě okapů na kiosku.

Z důvodu čerpání dovolené v Naší hospůdce bude kiosek otevřen na hřišti od 30. června do 8. července každý den od 18 hodin. K zakousnutí se budou podávat utopenci a další dobroty.

Na fotbalové hřiště je zapůjčeno na zkoušku kropení trávníku. Nové kropení stojí cca 34 – 37 tis. Kč. VV se rozhodl zakoupit použité kropení trávníku z Cerekvice za 15 tis. Kč.

Pro – 9, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor schvaluje zakoupení kropení trávníku za 15.000,- Kč.

 

4. Pouťový turnaj

Pouťový turnaj se uskuteční 28. 7. 2018 od 13 hodin. Hlavními pořadateli jsou Karel Šimek a Roman Kučera.

Jarmark se uskuteční taktéž 28. 7. 2018 od 10 – 15 hodin. TJ Sokol bude mít na jarmarku stánek (Lucie Pražáková + Kateřina Machová).

Fotbalová mužstva: garda ČH x garda Kobylí, muži ČH x muži Sloupnice x muži Cerekvice.

Zajistit rozhodčí.

Kopání na bránu, trampolína.

Dary do tomboly (3,5 tis. losů á 5,- Kč).

Průvodce (moderátor) pouťového turnaje.

Diskotéka Jaroslav Marcal ml.

Zmrzlina z Naší hospůdky.

Kiosek: krkovice, kuřecí stehna, klobásy, párky v rohlíku, utopenci, koláče.  Domluvit obsluhu do kiosků.

OSA, žádost na městys a celní úřad.

 

5. Turistický výlet

Turistický výlet se uskuteční 8. 9. 2018 do Adršpašsko-teplických skal. Je potřeba zajistit autobus.

 

6. Diskuse

Kateřina Machová

 • Zakoupit papírové utěrky na utírání rukou k umyvadlu + dávkovač.
 • Na příští dětský den se pokusit zajistit hasičskou pěnu pro dovádění dětí – na plakát uvést, aby děti měly pro tyto účely náhradní oblečení a ručník.

V 20 hodin 35 minut odešly z jednání VV Lucie Pražáková a Kateřina Machová.

Miloš Sobel

 • Cyklování – start v Českých Heřmanicích – cíl na Netřeby (grilování prasete).
 • Volby do zastupitelstva.
 • Nákup křovinořezu.

Pro – 7, proti - 0, zdržel se - 0

Výkonný výbor souhlasí se zakoupením křovinořezu do výše 7.000,- Kč.

 

Jednání výkonného výboru bylo ukončeno v 20:55 hodin.

Další jednání výkonného výboru TJ Sokol bude v úterý 10. 7. 2018 v 19:15 hodin v salonku Naší hospůdky.