Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů


1. Oficiální název:
Městys České Heřmanice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec České Heřmanice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný celek.

Podle § 3 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byly České Heřmanice stanoveny m ě s t y s e m, a to dnem 14. dubna 2016:

3. Organizační struktura

Starosta městyse
Zastupitelstvo městyse
Výbory a komise městyse

4. Kontaktní poštovní adresa:

Městys České Heřmanice
České Heřmanice č.p. 75
565 52 České Heřmanice

Provozní doba:
Úřední dny:
Pondělí 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:30; 13:00 – 17:00

Provozní doba:
Úterý 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30
Čtvrtek 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 12:30; 13:00 – 14:30

ID datové schránky: p67bkrv

Elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon
465 549 516

Internetové stránky: www.ceskehermanice.cz

5. Bankovní spojení:
13029611/0100 KB Vysoké Mýto

6. IČ:
00278661

7. DIČ:
CZ00278661

8. Schválený rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Podávání žádostí o informace:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje Ministerstvu vnitra povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.