Zastupitelstvo

ustanovené 30.10.2018

Pavel Eliáš
předseda povodňové komise
Miloš Sobel
Ing. Jaroslav Lichtenberk
předseda finančního výboru
kontaktní osoba Chotěšiny
MUDr. Marie Novotná
Josef Pánek
Ivana Plašilová
předseda kontrolního výboru
kontaktní osoba Borová
Tomáš Jeřábek