Základní škola

V pátek jsme v ZŠ měli projekt rizikového chování na téma kyberšikana. 
Děti se formou besedy dozvěděly, že internet slouží k dobrým věcem, ale 
i na co by si měly dávat pozor, jak se na internetu správně pohybovat a 
jak se zachovat při pochybnostech s komunikaci s cizími lidmi. 

V pondělí 3.9. 2018 jsme zahájili nový školní rok 2018 /2019 . 
Zvláště slavnostní byl tento den pro naše prvňáčky, kteří přišli do 
školy úplně poprvé. 
Všechny přítomné přivítala paní ředitelka školy a pan starosta obce. 
Všem školákům přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně 
kamarádů a spoustu společných příjemných zážitků. 

 

Loading...

Oznámení:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Jaroslavou Kafkovou, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

 

SEZNAM UCHAZEČŮ:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

 

 

1/2018

PŘIJAT

2/2018

PŘIJAT

3/2018

PŘIJAT

4/2018

PŘIJATA

5/2018

PŘIJATA

6/2018

PŘIJAT

7/2018

PŘIJATA

8/2018

PŘIJAT

9/2018

PŘIJATA

 

 

Datum zveřejnění 12. 4. 2018

 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

 

V Českých Heřmanicích 11. 4. 2018                        Kafková Jaroslava

                                                                                      ředitelka školy

Děti ze ZŠ si připravily pro své mladší kamarády z MŠ různá sportovní 
stanoviště, kde si mohly zkusit střelbu na bránu, slalom, kresbu 
poslepu, zásah vodní pistolí do plechovek, opičí dráhu, aj. 
Za odměnu děti dostaly sladkost a medaile. 
Počasí nám přálo, tak jsme si to společně všichni užili. 

Fotogalerie ZDE

P1000981

 

Do fotogalerií školkyškoly byly přidány nové fotografie.