Základní škola

V tomto měsíci jsme navštívili Sukovu síň v Pardubicích a shlédli koncert Filharmonického orchestru s názvem Trampoty pana Bambuly, kde se děti seznámily s hudebními nástroji filharmonického orchestru. Některé děti byly zapojeny i do představení. FOTO

Další akcí byl Vánoční jarmark s krásným dětským hudebním vystoupením a následným prodejem svých výrobků. I přes mrazivé počasí jsme se sešli ve velkém počtu a společně si užili  předvánoční čas. Děkujeme a přejeme Krásné Vánoce a šťastný nový rok. FOTO

Společně s mateřskou školou jsme se vydali do ekocentra Pasíčka. Zde nás provedli a pověděli nám o zvířátkách odchycených z volné přírody, povídali si o vánočních zvycích a následně si vyrobili malý dáreček. FOTO

V prosinci nás také navštívili čert, Mikuláš a a anděl. Hodné a šikovné děti pochválil, ostatní příslibem  zlepšení se přesvědčili čerta a všechny děti byly nakonec odměněny mikulášským balíčkem. FOTO

Po Mikuláši jsme si adventním kalendářem zpříjemňovali dny do vánoční besídky. Na besídce jsme si společně zazpívali koledy, ochutnávali voňavé cukroví, vyzkoušeli si nějaké vánoční zvyky a rozbalovali dárky, na které jsme se moc těšili. FOTO ADVENT a FOTO VÁNOČNÍ BESÍDKA

 

 

 

Z důvodu zkvalitnění komunikace s Vámi jsme zakoupili nové mobilní telefony. Pevná linka funguje i nadále. Pokud byste se nemohli dovolat, můžete zanechat SMS.

Základní škola- 772 727 089

Školní družina - 772 727 091

 

V pondělí 17.12. jedeme do Vysokého Mýta na divadlo Vraclavské školy" Kouzelná jablíčka". Odjezd v 7:30 od školy.

V pátek 21.12. budeme mít ve škole vánoční besídku. Děti si přinesou dárek pro kamaráda. Provoz školní družiny bude do 13:00.

 

V pátek 30.11. jedeme do ekocentra Pasíčka. Odjezd 7:00 od školy, návrat kolem 12. hodiny. S sebou: svačina, pití, peníze na vlastní útratu.

Ve čtvrtek 29.11. je od 16.00 Vánoční jarmark. Děti si pro Vás připravily zimní a vánoční písně, vyrobily krásné vánoční dekorace a jiné výrobky. Nezapomněly jsme ani na voňavé perníčky a linecké cukroví. Proto vás všechny srdečně zveme a děkujeme předem za ocenění snahy všech dětí. 

V pondělí 26. 11. jedeme na koncert do Sukovy síně v Pardubicích. Odjezd linkovým autobusem v 7:10, návrat v 12:51. S sebou: svačina, pití, peníze na vlastní útratu. 

Ve středu 14.11. zahajujeme plavecký výcvik. S sebou plavky, mýdlo, ručník, hřeben.

 

Ve čtvrtek 27. září jsme si s dětmi prošli obec České Heřmanice, ukázali si nejvyšší místo v obci a následně navštívili pana starostu na Obecním úřadě. Poté jsme ve škole shlédli video o obci a děti měly možnost, tázat se na věci, které je zajímaly ohledně obce. Za dotazy dostaly tři vylosované děti odměnu. Nakonec jsme se pokusily zhotovit mapku Českých Heřmanic, kam si děti umístily své domy a důležité budovy. 

P1010030

 

Loading...

Oznámení:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Jaroslavou Kafkovou, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

 

SEZNAM UCHAZEČŮ:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

 

 

1/2018

PŘIJAT

2/2018

PŘIJAT

3/2018

PŘIJAT

4/2018

PŘIJATA

5/2018

PŘIJATA

6/2018

PŘIJAT

7/2018

PŘIJATA

8/2018

PŘIJAT

9/2018

PŘIJATA

 

 

Datum zveřejnění 12. 4. 2018

 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

 

V Českých Heřmanicích 11. 4. 2018                        Kafková Jaroslava

                                                                                      ředitelka školy

Dne 12.11. nás čeká vystoupení Honzy Petráše- Kabaret v Popletově.

V jeden krásný podzimní říjnový den jsme se společně s mateřskou školkou vydali na kopec pouštět draky. 

DSC01630

Do fotogalerií školkyškoly byly přidány nové fotografie.