Základní škola

Ve středu 14.11. zahajujeme plavecký výcvik. S sebou plavky, mýdlo, ručník, hřeben.

 

Ve čtvrtek 27. září jsme si s dětmi prošli obec České Heřmanice, ukázali si nejvyšší místo v obci a následně navštívili pana starostu na Obecním úřadě. Poté jsme ve škole shlédli video o obci a děti měly možnost, tázat se na věci, které je zajímaly ohledně obce. Za dotazy dostaly tři vylosované děti odměnu. Nakonec jsme se pokusily zhotovit mapku Českých Heřmanic, kam si děti umístily své domy a důležité budovy. 

P1010030

 

Loading...

Oznámení:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Mgr. Jaroslavou Kafkovou, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

 

SEZNAM UCHAZEČŮ:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

 

 

1/2018

PŘIJAT

2/2018

PŘIJAT

3/2018

PŘIJAT

4/2018

PŘIJATA

5/2018

PŘIJATA

6/2018

PŘIJAT

7/2018

PŘIJATA

8/2018

PŘIJAT

9/2018

PŘIJATA

 

 

Datum zveřejnění 12. 4. 2018

 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

 

V Českých Heřmanicích 11. 4. 2018                        Kafková Jaroslava

                                                                                      ředitelka školy

Dne 12.11. nás čeká vystoupení Honzy Petráše- Kabaret v Popletově.

V jeden krásný podzimní říjnový den jsme se společně s mateřskou školkou vydali na kopec pouštět draky. 

DSC01630

Do fotogalerií školkyškoly byly přidány nové fotografie.